Criteria hulpverlening

Om als aanvrager in aanmerking te komen voor een financiƫle bijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent woonachtig in Doetinchem en hebt een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm.
  • U bent financieel niet in de gelegenheid om zelf de noodzakelijke uitgave te doen en zodoende zelfstandig een huishouding te kunnen (blijven) voeren. Denk hierbij aan een wasmachine of koelkast. Het moet hierbij gaan om een eenmalige voorziening waarop u elders geen aanspraak kunt maken.
  • Houdt er rekening mee dat het bestuur jaarlijks een maximum aan elke vergoeding stelt; dit kan betekenen dat u het gevraagde bedrag niet volledig vergoed zult krijgen.
  • Uw aanvraag wordt door een buurtcoach of erkende hulpverlener ingediend of ondersteund.
  • Het bestuur van de Vromen-Gravelijnstichting bepaalt bij elke aanvraag of tot vergoeding wordt overgegaan. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
  • U ontvangt, bij toekenning, een vergoeding in natura; een geldbedrag wordt altijd overgemaakt aan een leverancier of hulpverlener.

Het bestuur kan voor elk jaar een maximum besteedbaar bedrag voor de individuele hulp bepalen, dat individueel kan worden toegekend. Hierdoor is het mogelijk, dat het aangevraagde bedrag niet volledig wordt toegekend.