Beleggingsresultaten

Logo

Boekjaar 2017

Het monetaire rentebeleid van de EU heeft tot gevolg dat het rendement op obligaties  teleurstellend  is. Ook voor komende jaren zijn de vooruitzichten niet hoopgevend. De conclusie is  dat de Stichting ook in 2018 een zeer bescheiden rol kan spelen.

Boekjaar 2016
Het fonds, waarin de Stichting het vermogen heeft belegd, heeft over het boekjaar 2016 geen dividend uitgekeerd, daardoor is het slechts sporadisch  mogelijk in 2017 financiële hulp te verlenen. Het wachten is op betere tijden. De vooruitzichten zijn in dat opzicht niet hoopgevend.

Boekjaar 2015
Over het boekjaar 2015 heeft het fonds zeer slecht gepresteerd. Het uitgekeerde zeer tegenvallende dividend, waaruit de financiële steun wordt bekostigd, laat geen ruimte om de hulpverlening voorlopig voort te zetten.
In verband daarmee heeft het bestuur in zijn vergadering op 28 januari 2016 moeten besluiten om tot nader order geen financiële steun te verstrekken aan mensen, die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen.
Dit besluit is meteen van kracht geworden.