Schenkingen

De Vromen-Gravelijn Stichting kan voor zover de statuten dat toelaat, de helpende hand bieden in gevallen waar mensen de financiële middelen ontbreken om in een behoefte te voorzien. De financiële armslag van de Stichting hangt af van het rendement van het werkkapitaal vermeerderd met eventuele donaties.

Periodiek schenken aantrekkelijk

Een periodieke schenking heeft fiscale voordelen. Bij een periodieke schenking van ten minste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief kan het belastingvoordeel oplopen tot 52 procent.
Deze vorm van schenken kan nog steeds door middel van een notariële akte, maar mag ook in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het goede doel worden vastgelegd.
Een model schenkingsovereenkomst kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst. De periodieke gift moet u tijdens haar looptijd jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting.

U kunt natuurlijk ook eenmalig schenken. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaande bankrekening, onder vermelding van “eenmalige schenking”:
Vromen-Gravelijn Stichting, NL94ABNA 0470 4739 91

Nalaten

Mocht het uw wens zijn dat na uw overlijden een deel of uw gehele vermogen wordt nagelaten aan een goed doel dan is dat eenvoudig te realiseren. De notaris kan u adviseren hoe u uw gekozen goede doelen als erfgenaam in uw testament kunt opnemen. Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen.

ANBI

Vromen-Gravelijn Stichting wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2015 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN / fiscaal(identificatie)nummer 8050 37 974.
De ANBI-status biedt belastingvoordelen voor zowel de stichting als de gever. De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.