Home

Vromen-Gravelijn Stichting

De Vromen-Gravelijn Stichting is opgericht door Abraham Vromen (1906-1971) en zijn echtgenote Cornelia Gravelijn (1902-1979). Het echtpaar zag dat er mensen in hun omgeving onvoldoende geld bezaten om de eindjes aan elkaar te knopen.
De stichting heeft als doel om financiële steun te verstrekken aan particulieren die in de Gemeente Doetinchem wonen en in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken.
Jaarlijks stelt de stichting een bedrag vast dat kan worden besteed aan inwoners van Doetinchem, die om een financiële bijdrage vragen.
De behandeling van aanvragen om een individuele financiële bijdrage is geheel uitbesteed aan het Platform Armoedebestrijding Doetinchem.

 

Schenken of nalaten?

Wilt u ook een financiële bijdrage doen en zo de armoede helpen terug te dringen? Meer informatie vindt u hier